За нас
Национален Институт по Метеорология и Хидрология
 
Свързани
сайтове
 

 

 


НИМХ като цяло е институция със 115 годишна история. От толкова години съществува и базата данни, с която разполага България за метеорологичното време по елементи. НИМХ е член на Световната метеорологична организация (СМО). За да се обхванат по-добре проблемите и особеностите на климата в България НИМХ има 4 филиала - Варна, Пловдив, Плевен и Кюстендил.

НИМХ е интегриран в следните европейски и международни структури:

 • EUMETSAT
  Споразумението ще повиши възможностите на Българската академия на науките и Националния институт по метеорология и хидрология да допринасят още повече за развитието на атмосферните науки и оперативната метеорология на по-широко европейско равнище. повече по темата ...
  Влизането му в сила от 1 януари 2005 г. е важна стъпка по пътя на интегриране на България в Европейския съюз." одписването на Споразумението осигурява достъп до качествени метеорологични спътникови технологии и интегрирането на НИМХ в общоевропейските инициативи в тази област. Това ще позволи устойчиво развитие на хидрометеорологичното обслужване на национално ниво като подобри оперативната дейност за прогноза на времето и природни бедствия, за осигуряване на военната авиация и транспорта, като ще допринесе и за оценяване на екологичната обстановка, управление на водните ресурси, земеделието и горите.


 • ЕКОМЕТ
  Това е организация с икономически интерес, базирана в Брюксел, стремяща се да усили традиционните връзки между националните метеорологични служби (НМС) ,както и развиващите се връзки с частния сектор при условията на съществуващите регулативни механизми в Европейския Съюз. повече по темата ...
  Главната цел на ЕКОМЕТ е да съхрани свободния и неограничен обмен на метеорологична информация между НМС за тяхното оперативно функциониране в рамките на регулациите на Световната Метеорологична Организация, както и да осигури най-широка достъпност на основни метеорологични данни и продукти за търговски приложения. Развитието на Европейското законодателство наложи да се преразгледат практиките на НМС. При условията на свободен пазар практиките на НМС трябваше да бъдат хармонизирани със законите на ЕС. В рамките на ЕКОМЕТ се дават условия за лоялна конкуренция както за публичния, така и за частния сектор.
  Цялата метеоролична информация, която може да бъде използвана с търговска цел, се лицензира от ЕКОМЕТ и е на разположение в каталога и. По този начин се регламентира търговската дейност на НИМХ на Европейско ниво.

 • OPERA
  Това е една програма на организацията EUMETNET - Мрежа на Европейските Метеорологични Служби. Целта на "OPERA" е да хармонизира и подобри оперативната размяна на метеорологична радарна информация в реално време между националните метеорологични служби за ранно предупреждение от опасни метеорологични явления. повече по темата ...
  В нея участват над 23 Европейски метеорологични служби, като някои от основните и задачи са :
  • Съглашение за обща спесификация на радарния хард - и софтуер.
  • Установяване на общи стандарти на методите за придобиване на данни.
  • Развитие и стандартизиране на процедурите за качество.
  • Съглашение за международна обмяна на данни и продукти.
  • Установяване на стратегия за архивация на данните с цел използване от всички участници в програмата.