Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за август 2021г.

През месец август в Североизточна България преваляванията ще са със слаба интензивност. Минималните температури ще са около 16-20 градуса, а максималните през деня до 28-30 градуса. Стойностите на температурите ще бъдат в рамките на средно месечната климатична норма а тя е 25 градуса за Региона. Развитието на земеделските култури ще бъде ускорено поради високите топлинни постъпления. Валежите ще бъдат до нормата, която за региона е от 30л/м2 до 50л/м2. Очакваните макар и слаби превалявания ще спомогнат запасът от влага да намалява постепенно без рязко засушаване за слоя от 0-50 см. Очаква се той да достигне към края на месеца около 50-60% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност ) - количеството влага за единица обем почва изразено в тегловни проценти. Районите от, които се вземат почвени проби за да се установи влагосъдържанието на почвения хоризонт, са предимно в землищата на гр. Долни Чифлик, Шумен, Силистра, Русе, ДЗИ Ген Тошево, Карнобат, Търговище и Разград. През първото десетдневие ще продължи доузряването на късните сортове плодове от овощните градини, предимно праскови, круши, ябълки и сливи.Второто десетдневие, лозовите масиви от ранните десертни сортове, като Кардинал, Булгар, Армира, Плевен и др, ще бъдат във фаза узряване. Характерните виненини сортове, като Димят и Каберне Совиньон се очаква да дадат добра реколта със сравнително добро захарно съдържание. Третото десетдневие пролетните култури царевица и слънчоглед ще достигнат фазата пълна зрялост и предстои жътва. Условията на открито ще бъдат благоприятни за прибиране на зеленчуци и плодове през дните без валежи, предимно краставици, домати, тикви, пипер, камби, и други, очаква се и добра реколта от дини и пъпеши. Пръсканията срещу неприятели ще бъдат концентрирани основно за борба срещу белокрилката при късни зеленчукови култури като, зеле, карфиол и алабаш. На полето ще продължат с пълна сила селскостопанските дейности, като почистване на зелена маса, балиране на люцерна, подготовка на площи за есенна сеитба и др. Условията за работа на открито ще останат благоприятни през повечето дни, като прогнозираните превалявания ще са слаби без стопанско значение.