Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Февруари 2024г.

През февруари агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика, с редуващи се периоди с наднормени температури и стойности до и под климатичните норми за месеца. Дневните температури през повечето дни от месеца се очаква да са в диапазона 10-14 градуса. Прогнозираните средноденонощни температурни стойности в полските райони на страната ще достигат и надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. В края на първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. Очакваното краткосрочно застудяване ще възпрепятства вегетацията на есенните посеви и преждевременното, нежелателно, развитие при овошките. През втората половина от февруари прогнозираните средноденонощни температури в по-голямата част от Североизточна България ще са в граници, които задържат развитието на зимуващите земеделски култури. В края на февруари при пшеницата ще преобладават посевите във фаза трети лист.Очакваните валежи през февруари, около и над нормата, ще увеличават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. През месеца подходящи условия за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия,като резитби в лозовите и овощните насаждения, зимно пръскане на овошките с медсъдържащи фунгициди, подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик), ще има през повечето дни от първото и втората половина от второто десетдневие.През февруари посевите с пшеница трябва да се обследват за наличие на опасен вредител - полската полевка и при плътност над прага на икономическа вредност (ПИВ една – (1) активна колония на декар) е наложителна навременна растителна защита с разрешените за целта вид исектициди - родентициди.