Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Юли 2022г.

Максималните средно месечни температури за Североизточна България през месец юли ще бъдат около 26-30 градуса, а минималните 16-18 градуса. Очакваните валежи ще бъдат до нормата 40 - 50л/м2. Годината се очертава, като много добра за пролетните култури царевица и слънчоглед, поради обилните превалявания от предходния месец юни. Полета засети с царевица са в много добро състояние, максималната височина е към 190 -250 см, в началото на месеца предстои фазата изметляване. Слънчогледовите масиви са укрепнали, при средна височина около 120 см, при някои ранно засети цъфтежът е приключил, в други посеви предстои. Влагозапасът измерен на 50 см дълбочина около агростанциите разположени от Силистра на североизток до Карнобат на югоизток , в почвения слой при култура пшеница, към дата 20 ти юни от предходния месец се движи между 70% и 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Площите засети с есенници ечемик, пшеница и рапица, са в отлично състояние. Класовете при житните култури успяха да се изхранят пълноценно и очакваните добиви ще бъдат по-високи от предходната година. При овощните видове, кайсии, праскови, сливи, круши предстоят беритби, очакваните добиви ще бъдат добри с малки изключения в отделни региони, където в предходия месец юни паднаха градушки, обилни валежи придружени със силен вятър, и в резултат много плодове се откъснаха и изпаднаха на земята. През тази година на този етап в отлично състояние са и лозовите масиви, с добре оформени чепки и много листна маса достатъчна да ги изхрани. Юли се очертава, като типичен летен месец с много високи температури и краткотрайни валежи. Условията за работа на открито ще останат благоприятни през цялото време.