Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Декември 2022г.

Температурите през повечето дни от месеца ще се задържат над нулата, вегетацията на растенията ще продължава с по-бавни темпове, но без да спира за районите по черноморската ивица. Зимните месеци ,културите ще посрещнат не -добре влагозапасени и укрепнали. Условията за работа на открито ще останат благоприятни през дните без валежи. В региона на Североизточна България средната височина на пшеницата и ечемика предимно в района на гр.Русе където имаше валежи в началото на месец октомври и края на ноември е около 15-25 см, фаза братене, развитие - трети лист. За месец декември, очакваните валежи ще бъдат до нормата около 40-50л/м2. Средномесечните температури през денонощието ще бъдат в диапазона, минимални около -1(-2) градуса, а максималните до 5-10 градуса в отделни дни. Дългоочакваните валежи през месец ноември овлажниха добре почвения хоризонт. Съдържанието на вода в земята на дълбочина до 100 см, измерено в % ППВ ( Пределна Полска Влагоемност )- е в границите между 70-80% за Североизточна България средно. Това е количеството влагата която максимално може да абсорбира почвата на полето, запазвайки своята консистенция изразена в тегловни проценти. В агростанциите разположени в землищата около районите на градовете Долни чифлик, Главиница, Силистра, Търговище Царев брод, Разград и Карнобат, показателите (стойностите) на дълбочина 50-100 см са в диапазона 75-95% от ППВ. Влагозапасът е достатъчен за презимуване на посевите, като същевременно е осигурен, малък запас влага за развитие и растеж през пролетта. Овощните и лозовите насаждения са в много добро общо състояние, поради липсата на опасно силни ветрове и резки температурни аномалии през изтеклия период до месец декември. Условията на полето, няма да са подходящи за работа, в дните с дъжд и снеговалеж. Не се очакват напълно неблагоприятни условия за извършване на селскостопански дейности, ако се налагат такива.