Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Януари 2021г.

Падналите слаби снеговалежи и по-студеното време към края на месец декември 2019г. доведе до спиране на вегетацията при всички есенни зърнени култури,ечемик,пшеница,рапица. Ниските температури не достигнаха високи стойности ,които да причинят измръзване на посевите.В добро състояние са овощните и лозовите масиви.Валежите за месеца ще бъдат над нормата повече от 100 л/м2,при месечна норма през този сезон от годината за Североизточна България (30-40л/м2). Средно-месечната минимална температура ще се задържи около минус (-1,-2) градуса,а максималната от +2 до +6 градуса. Влагозапасът на дълбочина 20 см към 20 декември 2019г.в землищата на Долни чифлик,Търговище,Силистра,Разград,Карнобат достигна стойности между 60%-90% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Пшеницата и ечемика са във фаза братене със средна височина 10-15 см,а зимната рапица-фаза розетка.За месец януари не се очакват неблагоприятни явления, които биха причинили повреди от измръзване при културите