Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Април

През месец април ще се активизират жизнените процеси на всички растения,пряк резултат от затоплянето на времето. Средните месечни температури за Североизточна България ще достигнат около 15 градуса и минимални до 5 градуса. Валежите се очаква да бъдат до нормата 45-50л/м2. Влагозапасът вследствие от падналите валежи през предходния месец март на дълбочина до 50 см достигна като количество от 40 мм до 120 мм. Наличната влага ще позволи през месец април да се осъществи пълноценно и правилно развитие и нарастване на всички културни видове растения, без недостиг на влага в коренообитаемия почвен слой. При някои овощни видове, като бадем, кайсия и праскова измръзнаха част от плодните пъпки до 50% в резултат от рязкото понижение на температурите за период от няколко дни въпреки, че месец март, през повечето време бе по-топъл от обикновенно през този сезон. Пшеницата и ечемика от фаза братене ще преминат повсеместно във вретенене,а есенната рапица от розетка и разклонения до фазата бутонизация и цъфтеж,вероятно към края на месеца.Стопаните ще могат да се вместят в агротехническите срокове за сеитба на слънчоглед, поради очакваното по-сухо и топло време, което ще е подходящо за този вид дейности. Ще продължи отглеждането на открито на салати, марули, спанак и други листни зеленчуци. Условията за работа на открито ще бъдат благоприятни през повечето дни от месеца за сеитба, засаждане и отглеждане на зеленчуци, пролетници, овощни, лозови и храстовидни видове. Ще са необходими и съответни растително-защитни мероприятия срещу гъбни болести и вредители по насажденията. Месецът ще бъде подходящ за по-интензивна селскостопанска работа.