Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Август

През месец август в Североизточна България ще продължат преваляванията с по-слаба интензивност от началото до края на месеца,а в отделни дни ще бъде и слънчeво без валежи. Минималните температури ще са около 16-20 градуса, а максималните през деня до 27-28 градуса. Стойностите на температурите ще бъдат в рамките на средно месечната климатична норма а тя е 27 градуса за Региона. Развитието на земеделските култури ще бъде ускорено поради високите топлинни постъпления,а предстоящите валежи ще имат стопанско значение,най-вече за зеленуковите култури. Валежите ще бъдат над нормата, която за региона е 30-50л/м2. Валежите, ще спомогнат запасът от влага да не се промени съществено, за слоя от 0-50 см.Очаква се той да достигне към края на месеца до 60-80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност ) - количеството влага в единица обем.Районите от,които се вземат почвени проби за да се установи влагосъдържанието на почвения хоризонт,са предимно в землищата на гр.Долни Чифлик, Шумен,Силистра,Карнобат,Търговище и Разград. През първото десетдневие ще продължи доузряването на късните сортове плодове от овощните градини, предимно праскови, круши, ябълки и сливи.Второто десетдневие, лозовите масиви от ранните десертни сортове, като Кардинал, Булгар, Армира,Плевен и др, ще бъдат във фаза узряване. Характерните виненини сортове, като Димят и Каберне Совиньон се очаква да дадат добра реколта със сравнително добро захарно съдържание.Третото десетдневие пролетните култури царевица и слънчоглед ще достигнат фазата пълна зрялост и предстои жътва. Условията на открито ще бъдат благоприятни за прибиране на зеленчуци и плодове през дните без валежи, предимно краставици, домати,тикви,пипер,камби,и други, очаква се и добра реколта от дини и пъпеши. Пръсканията срещу неприятели ще бъдат концентрирани основно за борба срещу белокрилката при късни зеленчукови култури като,зеле,карфиол и алабаш. На полето ще продължат с пълна сила селскостопанските дейности, като почистване на зелена маса, балиране на люцерна, подготовка на площи за есенна сеитба и др. Условията за работа на открито ще останат благоприятни през дните без превалявания.