Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Февруари

През месец февруари за Североизточна България, е възможно в отделни дни от месеца максималните температури да достигат плюс +10 - +15 градуса, а минималните в рамките на минус -1,до -3 градуса.Няма да настъпи съществена промяна на открито за работа,в сравнение с предходния месец януари. Зимният сезон ограничава селскостопанските дейности на полето и ги свежда до минимум. Възможно е да се възобнови вегетацията при есенниците,при задържане на по-топло време за по дълъг период.Валежите ще бъдат до нормата,около 30-45л/м,2 предимно превалявания от дъжд, a сняг e възможно да пада по-често във вътрешността на региона,но със слаб итензитет.Падналите валежи за януари до 60-70 л/м2 в отделни региони осигуриха траен влагозапас за пролетта. Всички културни растения ще бъдат добре обезпечени с жизнено важната почвена влага за успешно нарастване и правилно развитие при затопляне на времето, след края на зимните месеци. От проведените зимни прегледи в края на месец януари,след стопяване и намаляване на слабата снежна покривка в повечето региони и в агростанциите разположени предимно в землищата гр. Шумен (с.Царев брод), гр. Долни чифлик, Разград, Главиница - обл.Силистра и на югоизток от гр.Карнобат не бе констатирано измръзване на посеви с есенници. При овощните дървета и лозовите масиви за януари, също не е установено. Сравнително топлото време през този период,предодврати тези процеси. След повторен зимен преглед в края на месец февруари ,ще се уточни със сигурност дали има повредени зимни култури,предимно есенници и отделно овощни и лозови видове,от ниски температури както и техния процент от цялата площ. Най - добър е влагозапасът в районите на землищата разположени до гр. Карнобат до и над 100% от ( Пределната Полска Влагоемност ) ППВ. Добра предпоставка за оптимално влагосъдържание в коренообитаемия почвен хоризонт. Не се очакват екстремно ниски температури,които биха представлявали сериозна опасност за нанасяне на щети и повреди при насажденията на полето, за месец февруари.