Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Юни

През първата десетдневка на месец юни се очакват валежи със слаба до средна интензивност като количества, между 10 и 20л/м2.По-силни такива са възможни също и през втората половина на месец юни. Валежите за Североизточна България ще бъдат над нормата,между 90-120л/м2. През последната десетдневка на периода са възможни отделни превалявания с ниска до висока интензивност.Падналите градушки през изтеклия месец май в много землища нанесоха сериозни повреди. На места има изронени плодове,накъсани листа, счупени клонки. Почвеният влагозапас за юни след средата на месеца постепенно ще намалява поради очакваните по-високи температури, които ще достигнат до 28-30 градуса в отделни дни.Влагата изразена в мм на дълбочина 50 см в почвения слой измерена на полето при есенници, към дата 30.05.2019г. в източния регион,около агростанциите разположени в районите на гр.Долни чифлик е намаляла в сравнение с предходния месец май и се движи в диапазона между 15-22 мм, за района на гр.Шумен 30-35 мм . За землищата около гр. Силистра- 20-30 мм., Карнобат и прилежащите земи до 45-55 мм.Всички култури ще се развиват с ускорени темпове,поради дългия ден и високите температури. Ечемикът и пшеницата ще достигнат фаза пълна зрялост,при средна височина около 70-90 см.Слънчогледът и царевицата се развиват добре на височина и са укрепнали, следващата фаза за слънчогледа ще бъде цъфтеж, а за царевицата изметляване. Късните овощни видове череши и вишни ще плододават около началото на юни, а кайсиите към края на същия месец. Люцерната повсеместно ще е възможно да бъде окосена повече от един път.От листните зеленчукови видове ще се осъществяват беритби на спанак,салати,марули,лапад и други.При бобовите прибиране на зелен грах. Лозовите насаждения ще имат оформени малки чепки и ще са добре разлистени. Необходима е растителна защита, по-често третиране на посевите срещу листни вредители с инсектициди, както и борба срещу плевелната растителност със селективни хербициди.Условията на полето за селскостопанска работа ще останат благоприятни през почти целия период, с малки изключения в дните с по-силни валежи.