Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Октомври 2023г.

През месец октомври средномесечните температури се очаква да бъдат около 14 градуса. Максималните до 20-22 градуса. Валежите - под нормата 30-40л/м2 В началото от първото десетдневие на месеца се очакват превалявания, които ще подобрят слабо влагозапасa, силно редуциран от дългия по-сух период от края на лятото. Стойностите на пределната полска влагоемност (ППВ) към дата 30.09.2023г. в агростанция гр.Долни чифлик, обл.Варна до 50 см почвен хоризонт при стърнище е 60%, а в с.Царев брод, обл.Шумен 60-70%, което е понижение на влагозапаса с около 30% от последните два месеца, достигайки на места, до гранични стойности на влагата необходима, за покълване и поникване на засетите семена, нормата е между 75-85% от Пределна Полска Влагоемност (ППВ). Влагата в почвената повърхност, която подхранва кореновата система на културните растения ще бъде недостатъчна или на границата за тяхното развитие и растеж. През първото, второто и третото десетдневие основните дейности на полето ще бъдат подготовката на площи за сеитбата на ечемик и пшеница на места и зимна рапица. Крайните подходящи срокове за сеитбата на тези култури изтичат в края на месеца. Ще продължат беритбите на късните сортове ябълки Грени Смит и Муцу. Есенните видове круши също са с добро качество. Гроздоберът ще приключи около първата до втората половина от месеца. Тази година, захарността на десертните и винени сортове бе висока в резултат от топлото и по-сухо време през летния сезон, позволявайки на гроздовете да узреят като засегнатите от гъбни болести лозови масиви са до 5% от насaжденията за Североизточните региони. Добра ще бъде и реколтата от орехи, кестени, мушмули, финап. Зеленчуците отгледани при поливни условия, като зеле, карфиол, алабаш, пипер, камби, моркови и други, са с отлично качество. В дните без превалявания условията за работа на открито ще останат добри. До края на месеца се очакват нови превалявания, които допълнително ще овлажнят почвата и ще спомогнат за развитието на всички видове култури на полето.