Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Февруари

През месец февруари за Североизточна България, е възможно в отделни дни от месеца максималните температури да достигат плюс +12 - +18 градуса, а минималните в рамките на -1,до -3 градуса.Зимният сезон ограничава селскостопанските дейности на полето и ги свежда до минимум. Възможно е да се възобнови вегетацията при есенниците,при задържане на по-топло време за по-дълъг период.Валежите ще бъдат до нормата,около 40-50 l/m2 предимно превалявания от дъжд, a сняг e възможно да пада по-често във вътрешността на региона,но със слаб интензитет.Падналите валежи за януари до и над 50-60 l/m2 в отделни региони осигуриха траен влагозапас за пролетта. Всички културни растения ще бъдат добре обезпечени с жизнено важната почвена влага за успешно нарастване и правилно развитие при затопляне на времето, след края на зимните месеци.Късно засетите есенници не поникнаха равномерно,поради слаби валежи в края на изтеклата 2018г и не можаха да укрепнат и да се закалят в достатъчна степен. Фазите на тяхното развитие са от поникване до трети лист и от трети лист до братене. Съществува реална опасност при евентуално достигане и задържане на температури по ниски от -10 градуса за повече от няколо дни растенията и отделни техни части да измръзнат. Дългосрочната прогноза за движението на температурите през месец февруари не предвижда задържане на ниски минусуви градуси,напротив очертава се сравнително топъл месец за сезона. От проведените зимни прегледи в края на месец януари,след стопяване и намаляване на слабата снежна покривка в повечето региони и в агростанциите разположени предимно в землищата гр. Шумен (с.Царев брод), гр. Долни чифлик, Разград, Главиница - обл.Силистра и на югоизток от гр.Карнобат не бе констатирано измръзване на посеви с есенници. При овощните дървета и лозовите масиви за януари, също не е установено. Сравнително топлото време през този период,предотврати тези процеси. След повторен зимен преглед в края на месец февруари ,ще се уточни със сигурност дали има повредени зимни култури,предимно есенници и отделно овощни и лозови видове,от ниски температури както и техния процент от цялата площ. Най - добър е влагозапасът в районите на землищата разположени до гр. Карнобат до и над 100% от ( Пределната Полска Влагоемност ) ППВ,количеството водна маса,което се съдържа в единица обем почва измерено в процент. Данните са за дълбочина на почвения хоризонт до 50 см.Добър е влагозапасът в землищата на гр.Шумен – до 90-95% от ППВ.Силистра 80-85% от ППВ.Варна 70-80% от ППВ. Търговище 90-95% от ППВ. Разград 75-80% от ППВ.