Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Декември

Температурите през повечето дни от месеца ще се задържат над нулата, вегетацията на растенията ще продължава с по-бавни темпове,но без да спира за районите по черноморската ивица. Зимните месеци ,културите ще посрещнат добре влагозапасени и укрепнали.Условията за работа на открито ще останат благоприятни през дните без валежи.В региона на Североизточна България средната височина на пшеницата и ечемика е около 10-15 см, фаза братене, развитие - трети лист. За месец декември,очакваните валежи ще бъдат до нормата около 40-50л/м2.Средномесечните температури през денонощието ще бъдат в диапазона, минимални около -1(-2) градуса,а максималните до 5-10 градуса в отделни дни. Падналите валежи през месец ноември овлажниха повече от достатъчно почвения хоризонт.Съдържанието на вода в земята на дълбочина до 200 см, измерено в % ППВ ( Пределна Полска Влагоемност )-влагата която максимално може да абсорбира почвата на полето,запазвайки своята консистенция изразена в проценти. В агростанциите разположени в землищата около районите на градовете Долни чифлик, Главиница,Силистра,Търговище Царев брод, Разград и Карнобат, показателите (стойностите) на дълбочина 50-100 см са в диапазона 75-95% от ППВ. Влагозапасът е достатъчен за презимуване на посевите,като същевременно е осигурен, солиден запас влага за развитие и растеж през пролетта. Овощните и лозовите насаждения са в много добро общо състояние,поради липсата на опасно силни ветрове и резки температурни аномалии през изтеклия период до месец декември. Условията на полето, няма да са подходящи за работа,в дните с дъжд и снеговалеж. Не се очакват напълно неблагоприятни условия за извършване на селскостопански дейности.