Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Декември

През месец декември не се очаква задържането на температурите под нула градуса,с изключение на няколко дни. Очертава се по-топло време за този период от годината. Поради тази причина и вегетацията на зимните житни култури,ще продължи и няма да спре през месеца. В Североизточна България средната височина на ечемика и пшеницата варира в зависимост от датата на сеитба в диапазона 10-20 см. Някои от посевите са във фаза братене, а други във фаза - трети лист. След дълъг период на засушаване в късната есен, предстоящите валежи за месеца ще бъдат до нормата около 40-50л/м2. Средномесечните температури ще бъдат в диапазона от 4 до 15 градуса през повечето дни. Падналите валежи през месец ноември овлажниха добре почвения хоризонт. В агростанциите разположени в землищата около районите на Долни чифлик, Главиница, Силистра, Търговище, Царев брод, Разград и Карнобат, на дълбочина 15-30 см (орния почвен слой), пределната полска влагоемност се движи в диапазона 70-90% от ППВ. Влагозапасът е достатъчен за презимуване на посевите на този етап,като същевременно е осигурен, добър запас влага за развитие и растеж през пролетта. Овощните и лозовите насаждения са в много добро общо състояние,поради липсата на опасно силни ветрове и резки температурни аномалии през изтеклия период до месец декември. Условията на полето ще останат подходящи за работа през повечето дни от месеца. Поради прогнозирането на по-топло време за сезона не се очакват и снеговалежи.