Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Август

За месец август в североизточна България са възможни краткотрайни превалявания в средата на втората декада от месеца, които няма да окажат съществено влияние за подобряване на почвената влага. Минималните температури ще са около 16-20 градуса, а максималните до 33-36 градуса. Стойностите на температурите ще бъдат в рамките на средно месечната климатична норма а тя е 27 градуса за региона. Развитието на земеделските култури ще бъде ускорено поради високите топлинни постъпления и същевременно липсата на обилни валежи ще окаже неблагоприятно влияние. Валежите ще бъдат около нормата, която за региона е 30-50л/м2. Слабите валежи, в съчетание с по-вискоките температури характерни за август,неименуемо ще намали запасът от влага изразен в % ППВ за слоя 0-50 см.Очаква се да достигне към края на месеца до 50-70% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност ) в районите на агростанциите в землищата на гр.Долни Чифлик, Шумен,Силистра,Карнобат и Разград. През първото десетдневие ще продължи доузряването на късните сортове плодове от овощните градини, предимно праскови, круши, ябълки и сливи.Второто десетдневие, лозовите масиви от ранните десертни сортове, като Хамбурски мискет, Булгар, Италия и др, ще бъдат във фаза узряване. Характерните виненини сортове, като Димят и Каберне Совиньон се очаква да дадат добра реколта с високо захарно съдържание.Третото десетдневие пролетните култури царевица и слънчоглед ще достигнат фазата пълна зрялост и предстои жътва. Условията на открито ще бъдат благоприятни за прибиране на зеленчуци и плодове през целия месец предимно краставици, тикви, пипер,камби, домати, очаква се и добра реколта от дини и пъпеши. Пръсканията срещу неприятели ще бъдат концентрирани основно за борба срещу белокрилката при късни зеленчукови култури като,зеле,карфиол и алабаш. На полето ще продължат с пълна сила селскостопанските дейности, като почистване на зелена маса, балиране на люцерна, поливане на зеленчуци и овощни градини, подготовка на площи за есенна сеитба и др. Условията за работа на полето ще останат благоприятни през целия период.