Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за ЮЛИ 2020г.

Максималните средно месечни температури за Североизточна България през месец юли ще бъдат около 27-30 градуса, а минималните 15-17 градуса. Очакваните валежи ще бъдат до нормата 40 - 50л/м2. Годината се очертава, като много добра за пролетните култури слънчоглед и царевица, поради обилните превалявания от предходния месец юни. Влагозапасът измерен на 50 см дълбочина в почвения слой при култура царевица, се движи между 70% и 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Площите засети с есенници ечемик, пшеница и рапица, пострадаха чувствително от липсата на валежи от по - предишния месец май, а силните валежи през юни закъсняха и нанесоха повече вреда отколкото полза. Част от културите почерняха и в отделни площи класовете полегнаха в земята и се влоши събираемоста от полето. Отделно класовете не успяха да се изхранят пълноценно и очакваните добиви силно ще варират от 100 до 500 кг от декар в зависимост, къде са паднали по-навременни почвоовлажняващи валежи. Полета засети с царевица са в много добро състояние, средна височина към 180 -220 см, в началото на месеца предстои фазата изметляване. Слънчогледовите масиви са укрепнали, при средна височина около 130 см, при някои ранно засети цъфтежът е приключил, в други посеви предстои. При овощните видове, кайсии, праскови, сливи, круши предстоят беритби, очакваните добиви ще бъдат добри с малки изключения в отделни региони, където в предходия месец юни паднаха градушки, обилни валежи придружени със силен вятър, в резултат много плодове се откъснаха и изпаднаха на земята, а тези на дръвчетата се деформираха. През тази година на този етап в отлично състояние са и лозовите масиви, с добре оформени чепки и много листна маса достатъчна да ги изхрани. Юли се очертава, като типичен летен месец с много високи температури и краткотрайни валежи. Условията за работа на открито ще останат благоприятни през цялото време.