Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Декември

През месец декември в резултат на ниските температури, вегетацията на зимните житни култури е спряла. В региона на североизточна България средната височина на пшеницата и ечемика е около 10-15 см, фаза братене, развитие - трети лист. Очакваните валежи ще бъдат до нормата около 40-50л/м2.Средномесечните температури през денонощието ще бъдат в диапазона, минимални около -2(-4) градуса,а максималните до 5-10 градуса в отделни дни. Падналите валежи през ноември овлажниха добре почвения хоризонт,като към дата 30.11.2018г. почвената влага измерена в % ППВ ( Пределна Полска Влагоемност ) количеството влага ,което се съдържа в единица обем изразено като % (процент) в агростанциите разположени в землищата около районите на Долни чифлик,Силистра,Търговище, Главиница, Царев брод, Разград и Карнобат, показателите (стойностите) на дълбочина 10-50 см са в диапазона 60-80% от ППВ. Влагозапасът е достатъчен за презимуване на посевите,като същевременно е осигурен, добър запас влага за развитие и растеж през пролетта. Овощните и лозовите насаждения са в много добро общо състояние,поради липсата на опасно силни ветрове и резки температурни аномалии през изтеклия период до месец декември. Условията на полето, няма да са подходящи за работа,в дните с дъжд и снеговалеж.