Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Октомври

През месец октомври средномесечните температури се очаква да бъдат около 12 градуса. Най – ниски сутрин около 2-6 градуса,най - високи до 22 градуса през следобедните часове.Валежите, над - нормата за Североизточна България около 50-80л/м2. В началото от първото десетдневие на месеца се очакват превалявания, които ще подобрят наличния влагозапас. Стойностите на пределната полска влагоемност (ППВ) към дата 20.09.2018г в агростанция – гр.Долни чифлик, обл.Варна до 50 см почвен хоризонт при стърнище е с показатели 60% от ППВ – а в с.Царев брод, обл.Шумен 65%, Силистра 63%, Търговище 59%,Разград 86%,Карнобат 69%. Тези стойности в дълбочина на почвения слой,показват по-ниски показатели с около 20% от оптималната влага ,която е в границите между 75% и 85% от ППВ. През първото,второто и третото десетдневие основните дейности на полето ще бъдат подготовката на площи за сеитбата на ечемик и пшеница. Крайните подходящи срокове за сеитбата на тези култури изтичат в края на месеца. Ще продължат беритбите на късните сортове ябълки Грени Смит и Муцу. Гроздоберът на късните сортове грозде ще приключи около първата до втората половина от месеца. Тази година, захарността на десертните и винени сортове бе висока в резултат от топлото и по-сухо време през отделни дни от летния сезон,но имаше и дни с превалявания,които на места бяха доста интензивни,като количество валеж,но за кратко време през изтеклия месец септември. Добра ще бъде и реколтата от орехи, кестени, мушмули, финап. Зеленчуците отгледани при поливни условия, като зеле, карфиол, алабаш, пипер, камби, моркови и други, са с отлично качество. В дните без превалявания условията за работа на открито ще останат добри. До края на месеца не се очакват особенно неблагоприятни метеорологични явления.