Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Април 2023г.

През месец април ще се активизират жизнените процеси на всички растения, пряк резултат от затоплянето на времето. Средните месечни температури за Североизточна България ще достигнат около 12-16 градуса и минимални до 6 градуса. Валежите се очаква да бъдат до нормата, между 40-60 л/м2. В края на месец март в резултат от задържане на ниски темпреатури, някои от появилите се цветове при овощните видове, не се оплодиха, както и измръзнаха до 10% от тях в северните райони на Източна България. Овощните видове, чиито цветове са по-чувствителни към ниските температури и слани, като бадем, кайсия и праскова, през месец март пострадаха част от завръзите в студените сутрешни дни. Измръзнали са до 10-20% от завръзите в землищата на гр. Силистра и гр. Русе. Много добро е състоянието на пшеницата и ечемика. През месец април ще преминат от фаза братене във вретенене, а есенната рапица от розетка и разклонения до фазата бутонизация и цъфтеж. Вече текат агротехническите срокове за сеитба на слънчоглед, поради очакваното по-сухо и топло време през втората половина на месеца, което ще е подходящо за този вид дейности. Ще продължи отглеждането на открито на салати, марули, спанак и други листни зеленчуци. Условията за работа на открито ще бъдат благоприятни през повечето дни от месеца, за сеитба, засаждане и отглеждане на зеленчуци, пролетници, овощни, лозови и храстовидни видове. Ще са необходими и съответни растително-защитни мероприятия срещу гъбни болести и вредители по насажденията. Месецът ще бъде подходящ за по-интензивна селскостопанска работа.