Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Май

Благодарение на по-големите топлинни постъпления и по-дългите дни ,ще настъпят условия за пълноценно нарастване и развитие на всички видове културни растения на открито. Минималните температури се очаква да са около 12 градуса,а максималните 22-27 градуса. Валежите до нормата около 50л/м2 за Североизточна България. Влагозапасът в почвата на дълбочина до един метър ще се доближава до 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Есенните посеви ще нарастват на височина,фазата вретенене за ечемика и пшеницата ще е повсеместна, предстои следващия етап от развитието им изкласяване.Очаква се завръзите на овощните видове да са по-малко на брой, в резултат на по – хладния предходен месец април от обикновенно, предимно в началото на първата десетдневка.Както и поради по-малкия брой на пчели и други летящи насекоми,спомагащи за пълноценното опрашване и оплождане на цветовете . Условията на полето ще останат благоприятни за всички култури,по-високите температури на обкръжаващата среда, ще катализират процесите за натрупване на скорбяла необходима за пълноценното им нарастване. Месец май ще създаде предпоставки за мащабни сеитби на пролетници,като слънчоглед,царевица,фасул и други. Изнасяне на разсад от домати,пипер,зеле и много други видове зеленчуци на открито.Разпръскване на инсектициди при есенници, ечемик, пшеница,рапица за борба с насекоми вредители по тях. Месецът ще бъде благоприятен за работа на полето,без сериозни затруднения от метеорологичен характер.