Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за ЮЛИ 2024г.

Максималните средно месечни температури за Североизточна България през месец юли ще бъдат около 28-32 градуса, а минималните 20-23 градуса. Очакваните валежи ще бъдат под нормата 20 - 40л/м2. Годината се очертава, като много добра, с резултатни добиви от есенните култури ечемик и пшеница, поради падналите сравнително добри валежи от предходходните месеци май и юни. Влагозапасът измерен в агростанциите към дата 20 юни на 50 см дълбочина в почвения слой при култура пшеница, се движи от 60% до 90% от ППВ (Пределната Полска Влагоемност).В Разград и района в землищата на град Шумен между 60 и 70% от ППВ. Най голям влагозапас се очертава в районите на Карнобат до 90% от ППВ, През месец юли есенниците ечемик и пшеница ще бъдат прибрани, като очакваните добиви се движат средно между 600 и 700 кг от декар. В сравнение с миналата година 2023г. добивът на зърно от декар е по-висок със 100-200 кг от декар. Полета засети с царевица са в много добро състояние, средна височина към 180 -200 см, в началото на месеца предстои фазата изметляване. Слънчогледовите масиви са укрепнали, при средна височина около 130 см, при някои ранно засети цъфтежът е приключил, в други посеви предстои. При овощните видове, кайсии, праскови, сливи, круши предстоят беритби, очакваните добиви ще бъдат добри с малки изключения в отделни региони на запад от Североизточна България, където в предходия месец юни паднаха градушки, обилни валежи придружени със силен вятър, в резултат много плодове се откъснаха и изпаднаха на земята, а тези на дръвчетата се деформираха. През тази година на този етап в отлично състояние са и лозовите масиви, с добре оформени чепки и много листна маса достатъчна да ги изхрани. Юли се очертава, като типичен летен месец с много високи температури и краткотрайни валежи. Условията за работа на открито ще останат благоприятни през цялото време.