За нас

 

НИМХ
филиал Варна

Местоположение (WGS84):

Lat N:43°12'44"  Lon E:27°57'06''

н.в.: 41M

Варна

местност “Свети Никола” № 10

п.код: 9010

 
.
 
   
   
увеличи
 
увеличи
 
увеличи
 
 
увеличи
 
увеличи
 
увеличи
         
увеличи
увеличи
увеличи