Инф. осигуряване
Контакт

Информационно осигуряване

Секторът осигурява качествен обмен на информацията между отделните звена на територията на филиал Варна и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)  София.
Основните функции и задачи са следните:

 • Осигуряване и поддръжка на комуникационните линии и  системата за обмен на метеоданни:
  • синоптични сведения за основните и спомагателни синоптични срокове от синоптичните станции на територията на филиала, извършване на проверка по формат и предаване на Европейски регионален телекомуникационен център (ЕРТЦ) – София;
  • климатична (ежедневен климатичен бюлетин), агрометеорологична, хидроложка и хидрогеоложка информация от ХМО, МО, метеорологичните станции, агро-станции, хидроучастьци и предаване за ЕРТЦ - София (след проверка по формат);
  • предаване на морска прогноза в три срока, както и прогноза "Navtex" в два срока на брегова радиостанция "Варна-Радио" с цел обслужване на морското корабоплаване по изискванията на международната конвенция, подписана и от нашата страна
  • приемане и предаване на ноти и съобщения по всяко време на денонощието.Поддръжка и развитие на компютърните мрежи и системи за натрупване и обработка на метеоинформацията в района на филиал Варна;
 • Инсталация и  въвеждане в експлоатация  на нови апаратни и програмни средства в системата на филиала – автоматични станции за събиране на метеоданни ;
 • Обучение и консултации за персонала на НИМХ – Варна във връзка с използваните програмни апаратни средства;
 • Архивиране   и  компютърна обработка на данните от метеонаблюденията;
 • Осигуряване и поддръжка на програмни средства за визуализация  и достъп до :
  • текущите метеоданни и данни от статистическа обработка;
  • система за въвеждане и визуализация на хидроложка информация;
  • система за информация на гражданите за текущи метеоданни и прогноза за времето чрез изнесени технически средства (широкоекранни телевизори и светодиодни табла);
  • осигуряване на текуща метеоинформация и данни за прогноза за времето за средствата за масова информация и гражданите чрез уеб сайта на филиала;
  • система за показване на екстремни температури за период/ден за региона.