НИМХ протестира

срещу несправедливото разпределение на бюджетната субсидия за 2018 година от страна на ОС на БАН,
което застрашава функционирането на националната хидро-метеорологична служба.

  
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
03.05.2018 - нови документи : В отговор на ... , Бюджети на институтите , Заявление за достъп
 

 

08.05.2018 г.
Среща на председателя на БАН с протестния щаб и ръководството на НИМХ.

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски се срещна с протестния щаб и ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) във връзка с протеста на служителите срещу разпределената от Общото събрание на БАН бюджетна субсидия за 2018 г.

На срещата двете страни се обединиха около предложението председателят в двуседмичен срок да свика Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г. Председателят на БАН и директорът на НИМХ-БАН ще предприемат необходимите стъпки за това НИМХ, в качеството му на Национална хидрометеорологична служба на Р. България, да бъде финансиран програмно-целево от следващата година.

 

18.06.2018 г.

 
 


Уважаеми сънародници, медии, държавни и общински структури, организации и фирми, 128 години НИМХ Националният институт по метеорология и хидрология работи за Вас, сега се нуждаем от Вашата подкрепа.

След два месеца от началото на нашия тих и възпитан протест, липсва решение на проблема. Вместо това, бяха предприети опити за манипулации и дискредитиране. Времето ни изтича! Затова, на 21.06.2018 г. от 9.00 ч. до 10.30 ч. пред централната сграда на БАН, ние, работещите в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) провеждаме предупредителен протест - митинг:

Срещу целенасочения опит на ръководните органи на БАН да ликвидират дейността на НИМХ като Национална хидрометеорологична служба на Р. България, като ни оставят без необходимите минимални средства за изпълнение на задълженията ни.

Искания:

  1. Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов да поеме отговорността за резултатите от разработените и наложени от него критерии за разпределение на бюджетната субсидия на БАН за 2018 г. и да се оттегли от ръководството на БАН;
  2. Ръководните органи на БАН да поемат отговорността за решенията си за разпределянето на предоставените на БАН от Държавата средства за 2018 г. В срок до 02.07.2018 г. да  предоставят на НИМХ недостигащите 1 145 000 лв. за осигуряване на дейността му като Национална хидрометеорологична служба на Р. България през 2018 г. от наличните средства в партида „Развитие“ на БАН.

Молба:
Обръщаме се към Народното събрание на Р. България с молба спешно да направи необходимите изменения в Закона на БАН, за да е невъзможно в бъдеще средствата от Държавния бюджет предназначени за НИМХ да се преразпределят от ръководни органи на БАН. Не желаем повече да бъдем използвани като „рекетьор“ срещу българското правителство.

Заявяваме:
Ако до 09.07.2018 г. не бъдат изпълнени исканията ни, НИМХ ще преустанови изпълнението на националните си и международни задължения като Национална хидрометеорологична служба на Р. България поради изчерпване на предоставените средства за тях. Ще изпълняваме само дейността си свързана с научни изследвания. Време е всеки да понесе отговорност за решенията си!