Метеорология
 
 
       

 

 


 

Мрежата от метеорологични станции на НИМХ филиал Варна се състои от
11 синоптични, 21 климатични, 53 валежомерни и 8 агро-метеорологични станции

на територията на 8 области в Източна България.

 
Шумен Ахтопол Бургас Емине Карнобат Разград Русе Добрич Силистра Калиакра Шабла Варна

13 синоптични
/изберете от картата/

21 климатични

53 валежомерни

7 агро-метеорологични