Метеофакти

Основни параметри на климата 1991 - 2011 година

В гр. Варна 14 години от последните 20 са с по-висока средна годишна температура от климатичната норма, която е 12 °С.
Най-топла е 2007 г., най-хладна 1996 г. Най-ниската температура за последните 20 години е измерена тази зима на 25 януари 2010г. -17,8 °С, а най-високата е 40 °С през лятото на 2004 и 2007г.

В сравнение с предходните години, летата и зимите стават все по-топли, а есента по-хладна.

 

В района на гр. Варна годишните количества на валежите се колебаят между 300 и 700 мм. За последните 20, преобладават годините с по-големи количества от климатичната норма – 474 мм.

Валежите са разпределени неравномерно през годината, като обратно на очакваното, вместо през пролетта, най-много вали през есента, особенно през септември.

Максималния денонощен валеж е 103 мм, измерен на 18.10.2011г. В същия месец е и максималната месечна сума от 212 мм.

Rainfalls

 

След анализа на снежната покривка и дните със сняг за последните 20 зимни сезона за гр. Варна, подреждането е следното:

Най-снежна зима е 2009-2010г., следва я 2001-2002г. , 2004 – 2005 г. и т.н.

Зимата на 2006-2007 е с най-незабележима и незначителна снежна покривка.

Най-дебел сняг е измерен февруари 2005г. - 50 см.изготвил : Иван Иванов