Хидрология


Хидромрежа

Дейността на сектора обхваща работа в следните видове мрежи:

Видове мрежи Включват Параметри
Хидроложка мрежа Повърхностните води и се състои от 20 хидрометрични станции, изградени на по-характерните речни басейни на територията на филиала Воден стоеж (ниво) на реките
Водно количество на реките
Температура на водата
Наносно количество
Хидрогеоложка мрежа Подземните води и се състои от над 144 хидрогеоложки пункта (кладенци, извори и водочети) Воден стоеж (ниво) на кладенците
Водно количество на изворите
Температура на водата
Морска мрежа Българското Черноморското крайбрежие и се състои от 5 морски брегови хидрометрични станции и 2 хидрометрични пункта. Колебание на морското ниво

Сектор “Хидрология” при НИМХ Варна покрива 8 области от източна България:
Русе, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Добрич, Варна, Бургас.

 

увеличи