2024

22 март - Световен ден на водата

мото:
„ВОДА ЗА МИР“


23 март - Световен ден на метеорологията

мото:
„НА ФРОНТОВАТА ЛНИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА“

WMOday21

През 2024 година Световната Метеорологична Организация се възползва от възможността да подчертае своята роля в челните редици на действията в областта на климата. Избраното мото "На фронтовата линия за въздействие върху климата".
Това е съобразено с факта, че 2023-та година е най-горещата година в историята, откакто се изучават климата и времето – с около +1.45°С по-висока от средната за периода 1850-1900 г. и с +0.17°С по-висока от последната най-топла 2016-та.
Средната глобална температура на световния океан е необичайно висока (над 20.5°С) и се свързва с морски горещи вълни – периоди на необичайно високи температури на океана.
Много често те имат значително и опустошително въздействие върху океанските екосистеми и биоразнообразието, което се отразява върху риболова, аквакултурите, туризма и други индустрии. Наличието на т.нар. „морски горещи вълни“ се дължи не само на високата температура на водата в екваториалната част на Тихия океан, но и наблюдаваната висока температура на водата в Северния Атлантик.

За Европа 2023-та година се оказа втората най-топла година в историята, с отклонение +1.02°С от средната за периода 1991-2020. От пролетта до края на годината обилни валежи в отделни райони предизвикаха значителни наводнения.

 

За България изминалата 2023-та година също е с най-големи отклонения от климатичната норма – в североизточната и половина те са между +1.6°С и +2.5°С, във Варна +2.0°С. Годишното количество валеж е около и под обичайните, във Варна едва 79% от нормата.


Националните метеорологични и хидрологични служби имат жизненоважен принос за безопасността и благосъстоянието на обществото. Системите за ранно предупреждение подпомагат адаптирането към опасни метеорологични, водни и климатични събития. Те са икономически ефективни и спасяват животи, намаляват икономическите загуби и осигуряват почти десетократна възвръщаемост на инвестициите. Ето защо, ролята на учените и работещите в службите за наблюдение на времето и климата става все по-голяма и по-важна.

По материали от Световната метеорологична организация и специалисти от НИМХ- филиал Варна.

 


На 22 март, всяка година след 1993, по инициатива на ООН, се отбелязва „Световният ден на водата“.

През 2024 г. кампанията е под надслов - „Вода за Мир”.


WaterDay2024
Световният ден насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт.
Водата по време на конфликт може да бъде:

1. Разногласие между държавите и потребителите.
2. Оръжие или средство за придобиване или контрол върху територия и население.
3. Жертва на атаки, водещи до рискове за здравето.

Всички можем да се обединим и да използваме водата за мир, за по-стабилно и добро бъдеще.

Учете! Споделяйте! Действайте!

Graph Kamchia21

В началото на 2024 г. се запазва тенденцията на маловодие от последните 5 години.
Общият средно годишен отток на реките от Източна България: Русенски Лом, Батова, Суха река, Камчия, Провадийска, Айтоска, Факийска, Ропотамо и Велека бележи спад спрямо средните стойности.

Същата тенденция се наблюдава и при подземните води, особено през летния сезон, когато плитките кладенци и извори пресъхват напълно.

 

Изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата!

 

wwd24 3