2020

23 март - Световен ден на метеорологиятамото:
„ КЛИМАТ И ВОДА “

22 март - Световен ден на водата


мото:
"ВОДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ "

 

„Не можем да си позволим да чакаме.“  Бездействието  е почти толкова опасно, колкото и отричането на проблемите в климата. Екстремните метеорологични събития правят водата по-оскъдна, непредвидима, по-замърсена.
„Водата и борбата с изменението на климата.“ Чистата вода се изчерпва и ни  принуждава да използваме затворени, циклични производства. Ето възможност на икономиките да се развиват, чрез нови по-съвършени производства. Това ще подпомогне борбата с неблагоприятните изменения на климата. 
„Всеки трябва да има роля.“  Предприемете веднага, една лесна стъпка, която ще доведе до голяма промяна:
Не пилейте вода! Всяка капка е от значение!

2018 - water day

Изминалата 2019 г. се явява маловодна в сравнение с предходните години, като в началото на 2020 г. тази тенденция се запазва. Това се отчете не само при измерване на речните системи, но и в нивата на язовирите, Камчия и Цонево.  

Река Камчия има среден многогодишен отток от 9 куб.м/сек. През 2019 г. спадна на 6 куб.м/сек. Районът на гр. Варна и северно от него е облагодетелстван, тъй като разполага със значителни ресурси от подземна питейна вода. Девненските извори са сред най-големите по дебит, около 3 куб.м/сек. В Североизточна България са развити двата най-мощни подземни водоносни хоризонти: Неоген-сарматски и Малм-валанжински.


На 23 март 1950 г., с цел уеднаквяване и координиране работата на националните хидрометеорологични служби на страните, се създава Световната Метеорологична Организация (СМО). През 1960 г., на тази дата, се обявява и „СВЕТОВЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ДЕН”. Всяка година се избира подходяща тема, която да фокусира вниманието на обществеността. За 2020 г. мотото е :

„КЛИМАТ И ВОДА “

WMOday-2020

С всяка изминала година, потреблението на вода се увеличава с около 1% . Очакват се до 2050 г.  нови  20% до 30% над текущото ниво на използване на водата. Затруднението от налична и качествена вода застрашава устойчивото развитие, екосистемите и биоразнообразието в световен мащаб. Глобалните хидрологични условия от наводнения и суши, както и потенциалните конфликти във връзка с използването на водата представляват едни от най-големите предизвикателства и заплахи, пред които е изправен светът.

Климатични промени: Повишаващите се температури увеличават скоростта на изпаряване. Валежите не са разпределени равномерно, падат при екстремни ситуации и опасностите стават все по-сериозни. Наводненията и сушата водят до щети, породени от неадекватни практики за планиране и управление. Морското равнище се покачва. От 70-те години насам районите, засегнати от сушата, са се удвоили. Ледниците се топят и това няма да доведе до по-добро.  

Не можем да управляваме това, което не измерваме! Ефективните политики за наводнения и суша могат да се прилагат само с измерени данни и модели за оценка на честотата и степента на екстремните събития.