2019

23 март - Световен ден на метеорологията

мото: „ СЛЪНЦЕТО, ЗЕМЯТА И ВРЕМЕТО“

22 март - Световен ден на водата


Мото: "НИКОЙ ДА НЕ ДА НЕ БЪДЕ ОСТАВЕН БЕЗ ВОДА"


Нарушените екосистеми, влияят върху качеството и количеството на водите. Целта е да се повиши осведомеността за природните решения на водните проблеми.

Централното послание е, че природните решения, като засаждане на дървета и попълване на гори, възстановяването на реки, заливни тераси и влажни зони е устойчив и ефективен, от гледна точка на разходите, начин за възстановяване на равновесието на водния цикъл. Това, от своя страна, ще доведе до смекчаване на последиците от изменението на климата и подобряване на човешкото здраве и препитание.


2018 - water day

Целта за устойчиво развитие е кристално ясна: вода за всички до 2030 г.
По дефиниция това означава да не оставяме никого. Но днес милиарди хора все още живеят без безопасна вода - техните домакинства, училища, работни места, ферми и фабрики се борят да оцелеят и да процъфтяват.


Water day 2019-2

Да попълним запасите на Земята.На 23 март 1950 г., с цел уеднаквяване и координиране работата на националните хидрометеорологични служби на страните, се създава Световната Метеорологична Организация (СМО). През 1960 г., на тази дата, се обявява и „СВЕТОВЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ДЕН”. Всяка година се избира подходяща тема, която да фокусира вниманието на обществеността. За 2019 г. мотото е :

„СЛЪНЦЕТО,ЗЕМЯТА И ВРЕМЕТО“

WMO day 2019

Слънцето доставя енергията, която захранва целия живот на Земята.

Слънцето определя времето, океанските течения и хидроложкия цикъл.

Слънцето оформя нашите настроения и ежедневни дейности.

Слънцето е вдъхновение за музика, фотография и изкуство. 

п2

Измерване на слънчевото греене:

Германия има най-слънчевата си година през 2018 г. с 2015 слънчеви часа.
Обединеното кралство записа втората си слънчева година през 2018 г. с близо 1575 слънчеви часа.

Във Варна през 2018 година слънчевите часове бяха 2379.5 часа от максимално възможните 4443.58 часа