2017

23 март - Световен ден на метеорологията

ТАЗИ ГОДИНА МОТОТО Е "ПОЗНАНИЕТО ЗА ОБЛАЦИТЕ "

22 март - Световен ден на водата


“ЗАЩО ДА ГУБИМ ВОДА?”


На 22 март, всяка година след 1993, по инициатива на ООН се отбелязва „Световният ден на водата“. Целта му е да привлече вниманието към проблемите с водите. През 2017 г., темата е за намаляване потреблението на вода и стремеж към повторно използване на отпадните води. Кампанията е под надслов "ЗАЩО ДА ГУБИМ ВОДА?".

wwd2017-1

От световната общност се изисква до 2030 г., когато ще се увеличи с 50 % потреблението, да се подобри качеството на водата, да се ограничи замърсяването и от промишлеността и значително да се увеличи рециклирането и. В световен мащаб над 80% от отпадъчните води, генерирани от общество се връщат обратно в екосистемата, без да са обработени или използвани повторно. Най-опасни са отпадъците от процесите на обогатяване на руди, човешки, токсични, петролни, от пестициди и др. Традиционните пречиствателни станции не могат да се справят със замърсявания от ендокринен произход и това може да разруши екосистема. Милиарди хора по света използват за питейни нужди замърсени води. Това ги поставя в риск от заразяване с опасни епидемии. Всяка година почти милион умират от – холера, дизентерия, тиф.

wwd2017-8

Водата трябва да бъде внимателно управлявана по време на всяка част от водния цикъл: от прясна вода, третиране, разпределение, използване, събиране и след очистване за връщането и отново към околната среда за нов цикъл.

Поради нарастването на населението, ускорената урбанизация и икономическото развитие, количеството на генерирани отпадни води е огромен причинител на замърсяването в световен мащаб. Ако се погледне на тях като на ресурс, а не само като на бреме биха могли да се използват като вторичен източник на продукти или енергия, освен това често са и лесно достъпни за прерботка.
За радост има създадени и внедрени практики в някои страни, където се използват паралелни водопроводни мрежи в които, според нуждите циркулира вода с различно качество – за пиене, поливане, миене на превозни средства, пране, декорация. Съвременните летища, търговски и индустриални паркове се изграждат по този начин, като използват водата, включително и дъждовната, в индустриална симбиоза. Земеделието и животновъдството са много подходящ потребител на определени отпадни води. В Израел например 50 % от отпадните се използват за напояване.

 






Варна, 16 март 2017г.
Подготвил: Иван Иванов,
директор НИМХ БАН филиал Варна


С цел уеднаквяване и координиране работата на националните хидрометеорологични служби на страните, на 23-ти март 1950 г. се създава Световната Метеорологична Организация (СМО). През 1960 г. на тази дата се обявява и „Световен метеорологичен ден”. Всяка година се избира подходяща тема, която да фокусира вниманието на обществеността.


Облаците са много важни тъй като регулират енергийният баланс на земята. Те са ключът на климата и имат голямо въздействие за формирането на местните типове време.
Облаците са част от кръговрата на водата и цялата климатична система. Ако искаме да прогнозираме времето, бъдещите сладководни ресурси на земята и да развиваме климатичните модели, трябва да познаваме и да продължаваме да изучаваме облаците.
През годините облаците са вдъхновявали поети и музиканти, фотографи и безброй други ентусиасти.
На Световния ден на метеорологията отбелязваме издаването на нов Международен Атлас на Облаците, подготвен след задълбочено и широкомащабно преразглеждане. Корените на този атлас можем да търсим в края на 19 век.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАЦИТЕ

Настоящата международна система за класификация на облаците /базирани на латинските им наименования/ датира от 1803, когато метеорологът-аматьор Люк Хауърд написал „Есе за промените на облаците“. Международният Cloud Atlas момента признава десет основни облачни "рода или вида", които се определят в зависимост от това къде в небето те се образуват и приблизителния им външен вид.

 

 

Cloud types

ОБЛАЦИ, ЦИРКУЛАЦИЯ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА КЛИМАТА

Човечеството винаги е било очаровано от облаците. Обществото на метеоролозите след десетилетия на наблюдения и проучвания, е достигнало до разбиране на облачните процеси – от процеса на зараждането им, през микрофизиката на облака до наблюдаването на суперклетки от сателити – всичко това осигурява жизнено важна информация за прогнозиране на времето, в частност на валежите. Познанието на облаците от гледна точка на климата поставя нови предизвикателства и въпроси относно това как всъщност работи нашата влажна обхваната от облаци атмосфера.

В научните среди са стартирали много инициативи, някои от които са:

- По-добро разбиране на взаимодействието между облако-образуването, конвективните процеси и атмосферната динамика / атмосферните циркулационни системи/.

atm-dynamic

 

- Подобряване на регионалните модели

models-refine

 

На адрес
https://public.wmo.int/en/WorldMetDay2017/resources

всеки може да опита да научи как да разпознава облачните видове. Има 10 основни вида, които от своя страна са разделени на подвидове в зависимост от тяхната форма, структура и прозрачност и от начина им на образуване.

Приятно забавление!